Ribbon in đơn màu

Với ribbon in nhiệt do Long Việt cung cấp sản phẩm của bạn sẽ có hình ảnh, chữ, ...

Ribbon in màu

Với ribbon in màu dành riêng cho cho các dòng máy in thẻ đảm bảo cho sản phẩm vớ...