Sản phẩm

Ribbon in đơn màu

Với ribbon in nhiệt do Long Việt cung cấp sản phẩm của bạn sẽ có hình ảnh, chữ, mã vạch hay logo đơn màu rõ nét.

Với ribbon in nhiệt do Long Việt cung cấp sản phẩm của bạn sẽ có hình ảnh, chữ, mã vạch hay logo đơn màu rõ nét.