Dịch vụ

Dập nổi tên trên và phủ nhũ

  • Cá thể hóa thông tin thẻ bằng máy dập nổi và ép nhũ vàng hoặc bạc lên các thông in đó.
  • Có thể dập được các ký tự chữ không dấu (1 cỡ nhỏ), số (cỡ lớn và nhỏ) và một số ký tự đặc biệt