Mã hóa băng từ

Dải màu đen (màu phổ biến nhất của dải từ) được ép lên bề mặt sau thẻ để lưu trữ...

In barcode ( Mã vạch )

In trực tiếp các thông tin lên bề mặt thẻ (in lên trên lớp overlay) Có in nhiệt ...