Dịch vụ

Mã hóa băng từ

  • Dải màu đen (màu phổ biến nhất của dải từ) được ép lên bề mặt sau thẻ để lưu trữ các thông tin
  • Kích thước chuẩn của dải từ là: 12.7mm x 85.6mm, khoảng cách tới mép trên của thẻ là 4mm. Gồm có 3 track để mã hóa thông tin.
  • Phân loại: có dải từ loco và hico. Dải từ hico có mật độ từ cao hơn loco, thông tin được bảo mật và khó phá hủy hơn do đó ứng dụng rộng rãi hơn từ loco.