Tin tức

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ VÉ ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG PHỤC VỤ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG HÀ NỘI

Vé xe buýt nhanh BRT bằng giấy tới đây sẽ được thay thế bằng thẻ vé điện tử.
Vé xe buýt nhanh BRT bằng giấy tới đây sẽ được thay thế bằng thẻ vé điện tử.
Sharing:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *