Thiết bị cảm biến

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm cho phòng

Cảm biến kết hợp để đo độ ẩm và nhiệt độ tương đối trong phòng (ví dụ: phòng làm việc hoặc phòng họp). Được thiết kế để khóa trên hệ thống điều khiển và hiển thị. Ngoài ra, thiết bị có thể được cung cấp với một cảm biến nhiệt độ thụ động ví dụ: PT100, PT1000, NTC10k vv

Sharing:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn