Tin tức

CẢM BIẾN MỞ CỬA, KHẢO SÁT PHẠM VI VÀ AN TOÀN CHO CỬA CÔNG NGHIỆP

Bộ cảm biến mở cửa khảo sát phạm vi và an toàn LZR®-WIDESCAN sử dụng công nghệ laser, dựa trên phân tích thời gian bay. Bằng cách tạo ra 7 màn chắn laze nghiêng, bộ cảm biến tạo ra một khu vực khối lượng ở phía trước cửa. Một thiết bị có thể thực hiện 3 chức năng: mở cửa, giám sát khu vực và an toàn. Không chỉ là một cảm biến, nó cải thiện sự thoải mái và an toàn của người sử dụng và tăng cường bảo vệ cửa.

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *