Thẻ Gửi xe/ Vé xe

Việc áp dụng quản lý các bãi gửi xe bằng thẻ thông minh hiện nay khắc phục được ...