Thẻ Gửi xe/ Vé xe

Việc áp dụng quản lý các bãi gửi xe bằng thẻ thông minh hiện nay khắc phục được ...

Phôi thẻ nhựa

Thẻ trắng bóng theo kích thước chuẩn thẻ VISA: 86mm*54mm (dài x rộng); độ dày: 0...