Sản phẩm

Đầu đọc ghi thẻ từ

Đọc thẻ từ, kiểm soát thẻ VIP, thẻ hội viên, thẻ ưu đãi, thẻ hàng hóa trong các nhà hàng, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, … có hoặc không cần phần mềm

Đọc thẻ từ, kiểm soát thẻ VIP, thẻ hội viên, thẻ ưu đãi, thẻ hàng hóa trong các nhà hàng, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, … có hoặc không cần phần mềm
Ứng dụng:

– Đọc thẻ từ, kiểm soát thẻ VIP, thẻ hội viên, thẻ ưu đãi, thẻ hàng hóa trong các nhà hàng, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, … có hoặc không cần phần mềm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng

– Đọc/ghi thẻ tiêu chuẩn: hi-co; lo-co
– Đọc thẻ: 2 chiều. đọc từng track, 2 track/lần, 3 track/lần
– Ghi thẻ: 1 chiều
– Giao tiếp: USB
– Kích thước: 65x215x58 mm